Bättre prestanda leder till högre kundnöjdhet, högre omvandling från besökare till betalande kund och högre intäkter.

Hur kan du säkerställa prestanda i din tjänst?

Akut - när det redan har gått åt skogen vid en lansering av en ny produkt, ny kampanj eller krisinformationstopp.
Som en del av er problemlösning bör alltid prestandatester ingå för att fastställa er kapacitet och finna era problem.

Som en försäkring - innan det går åt skogen. Testa innan för att veta att ni klarar av era krav eller att er leverantör
lever upp till era krav. Och för att kunna åtgärda eventuella problem innan det är för sent.
Utmaningar i web-prestanda

- 2012 hade 68% av websiterna prestandaproblem. Vid samma tidpunkt hade bara 30% av alla websiter genomfört prestandatester.
- En av fem kundvagnar överges på grund av dålig prestanda.
- Studier visar att sänkta svarstider med 2/3 ökar sidvisningar med 25% och intäkter med 7% - 12%
Varför är det viktigt?

Studier visar att en majoritet av alla websiter överskattar sin kapacitet med så mycket som 3.4 ggr! 77% av svarande anser att 
svarstider ska vara under 2 sekunder men i genomsnitt var svarstider väsentligt mycket högre, till och med uppåt 8 sekunder för
några e-handlare.

Vad gör Svensk Siteprovning?

- Säkerställer att svarstider är acceptabla och lever upp till era krav, ofta formulerade i SLA - Validerar skalbarhet och användarupplevelse ur prestandahänseende - Etablerar en känd grund för fortsatt utveckling för att kunna avgöra framtid påverkan av förändringar - Fastsäller era gränser för max-prestanda och i var flaskhalsar uppstår - Bistår i att finna grundorsaker (Root Cause Analysis) till flaskhalsar och analysera dessa - Vi utbildar också många av våra kunder - Vi bistår också med förändringsarbete vid införande av prestandatester i utvecklingsprocesser, beställarorganisationer och även etablerandet av prestandatester som kompetenscenter i er organisation. - Vi har också erfarenhet av att säkerställa prestands vid molnmigreringar och vet hur man prestandatestar och kalibrerar.