Vi prestandatestar huvudsakligen websiter av alla slag. E-handel, media, information, offentlig sektor. Det innebär att vi fokuserar på websiter
och tillhörande arkitekturer. Vi har erfarenhet från de vanligaste e-handelsplattformarna, publiceringsplattformarna, applikationsplattformarna, miljöerna
och språken.

Utöver web som är absolut vanligast exponerar fler och fler sina tjänster i form av APIer. Webteknologi-baserade APIer har vi också stor erfarenhet av, t ex
REST-baserade och SOAP-baserade APIer.

De verktyg vi använder är några av marknadens ledande och vi har djup erfarenhet av dem, såväl molnbaserade som open source,
marknadsledande såväl som nischade.